MĚVS PLZEŇ MĚSTO


Adresa : Jaroslav Šmíd, nám. Gen. Píky 36, 326 00 Plzeň

e-mail: jarasmid@volny.cz
web: http://volejbalpm.cz/
číslo účtu: 6410768001/5500 VS 11

 


VÝBOR MěVS

 
předseda MěVS Jaroslav ŠMÍD
TM: 607 573 554, Email: jarasmid@volny.cz

místopředseda MěVS Václav PROCHÁZKA
člen (STK + KR) Radek Petrík
předseda KaRK Jana KLEINOVÁ
hospodářka Andrea Nosková