MĚVS PLZEŇ MĚSTO


Adresa : Jaroslav Šmíd, nám. Gen. Píky 36, 326 00 Plzeň

e-mail: jarasmid@volny.cz
web: http://volejbalpm.cz/
číslo účtu: 6410768001/5500 VS 11

 


VÝBOR MěVS

 
předseda MěVS Radek Petrík
TM: 724602705, Email: petrik.radek@volny.cz

členové výboru Václav PROCHÁZKA
Jaroslav ŠMÍD
TM: 607 573 554, Email: jarasmid@volny.cz