VÝBOR A KaRK Plzeňského KVS

Plzeňský krajský volejbalový svaz
(organizační složka Českého volejbalového svazu na základě plné moci)

Členové výboru PKVS:
Jaroslav Anton, Josef Forejt, Jana Kaslová, Tomáš Kozák, Petr Kvarda, Jiří Novák, Luboš Nový, Radek Petrík, Ladislav Sazama, Jaroslav Šmíd, Pavel Zeman
Kontrolní a revizní komise:
předseda Jaromír Kořenek, členové Jan Giebl, Jan Hejda