OKRESNÍ VOLEJBALOVÝ SVAZ KLATOVY


Adresa: Pošumavské sportovní sdružení
OVS Klatovy, Denisova 96/I, 339 01 Klatovy
číslo účtu: 1437351/0100, variabilní symbol 40
e-mail : novy@cvf.cz
web: www.volejbal-klatovy.cz 

 


VÝKONNÝ VÝBOR OVS KLATOVY

 
předseda OVS Luboš NOVÝ
mob.: 724 525 525
email: novy@cvf.cz

místopředseda OVS Tomáš KOZÁK
další členové Josef HOLEČEK
Čestmír KŘÍŽ
Jaroslav SÝKORA
Josef VLČEK