DISKUZE NAD POVINNOU PÉČÍ O MLÁDEŽ
Autor Pavel Zeman, publikováno 9.6.2006
zobrazeno 1846x,komentářů 0

Původní dopis : Ahoj, Pavle,
v souvislosti s nastávajícím ročníkem KP žen a zásadami povinné péče o mládež bych se Tě chtěla něco zeptat. Protože teď nemáme na Košutce bohužel podmínky pro výchovu mládeže, řešily jsme to tím, že jsme měly podepsánu smlouvu o spolupráci s VK 15. ZŠ - konkrétně se to týkalo jejich družstva mladších žákyň, protože je spolutrénuje naše hráčka Zuzka Neumanová. Letos se v Zásadách povinné péče o mládež......
objevilo, že volným družstvem mládeže nemůže být právě družstvo mladšího žactva. Ptala jsem se na to Rybíze, ale řekl mi jen, že to tak stanovilo předsednictvo PKVS. Když jsem se ho ptala na důvod, proč zrovna mladší žactvo je postaveno na jinou úroveň než ostatní věkové kategorie, tak mi už neodpověděl. Víš, přijde mi to trochu jako za totality:
"Něco jsme nařídili, tak to udělej a nevyptávej se, proč......" Já nechápu, proč když naše hráčka má na starosti zrovna mladší žákyně, proč bych je nemohla uvést do smlouvy o spolupráci, tak bych to chtěla od někoho alespoň rozumně vysvětlit. Přitom si myslím, že zrovna s mladšími žákyněmi je nejvíc práce - musí se jim vštípit základy volejbalu, což u některých není vždy tak jednoduché. Upřímně, kolik hráček z jiných družstev žen KP, které používají 15. ZŠ jako svoji záchranu před zvýšeným vkladem do soutěže, tam také chodí skutečně pomáhat při trénincích nebo soutěžích? Asi těžko získám smlouvu s 15. ZŠ na jiné družstvo, když už jsou "rozebrány" z loňského roku, i když všechny smlouvy končí ke 30. 6. 2006. Já mít jiné družstvo, taky bych si to ohlídala i na příští rok a honem bych sepsala další smlouvu, aby mi to družstvo někdo nevyfoukl. Můžeš mi tedy, prosím, napsat, jaký rozumný důvod vedl k tomu, že volným družstvem mládeže nemůže být družstvo mladšího žactva?
Díky, Irena (Košutka)

Odpověď : Ireno, odpovědi jsou z mého pohledu velmi jednoduché a rozumných důvodů je mnoho :
1) volejbalových mladých ubývá, námi zvolené řešení má za cíl pomoci rozvoji volejbalové mládeže
2) platba za "nepéči o mládež" byla zahrnuta ve všech rozpisech KP v uplynulých 5 letech, pouze naši předchůdci ji alibisticky nevybírali, čehož výsledkem je mimo jiné i Tvé podivení (tento poplatek vybírá i MěVS a nevím o nějaké nespokojenosti)
3) poplatek za "nepéči o mládež" je přes Tvůj názor velmi malý (spíše symbolický), jistě si to uvědomíš z doby, kdy Košutka mládež měla (platba v KP I. je 3.000,-, za to se dnes nepořídí ani účast na jednom republikovém turnaji, s celoročními náklady a starostmi kolem se to nedá vůbec porovnat včetně například i toho dokázat mládež sehnat a zaujmout); ti, co mládež nemají, zaplatí tuto "horentní" sumu a mají celoročně po starostech
4) vybrané prostředky (+ další, které se nám daří sehnat) vracíme zpět do mládeže organizováním akcí i přímou finanční podporou družstev, letos jsme pamatovali i maličkostí pro dobrovolné zdarma pracující trenéry; v sezóně 05/06 bylo na poplatcích za "nepéči" vybráno asi 12.000,- a my jsme do mládeže vynaložili cca 40.000,- Kč (přesná čísla si mohu nechat vytáhnou z účtu)
5) plnění povinnosti smluvním družstvem je vždy na herní sezónu a je každého věcí, jak si případně dokáže smlouvu zařídit; my se rozhodně nepídíme po podmínkách, za kterých jsou tyto smlouvy uzavírány (jestli to někdo dělá zadarmo, asi má peněz na mládež dost)
6) mladší žactvo jsme z možnosti smluvních družstev vyjmuli, protože loňská zkušenost byla velmi špatná; plnit povinnost péče jednou trojicí mladších žáků či jednou čtveřicí mladších žákyň je jaksi proti smyslu volejbalu (normálně ho musí hrát minimálně 6, že), u některých družstev šlo pouze o účelovost (splnit povinnost a žádný zájem o další rozvoj); také proto plnění povinnosti u vlastních družstev je možné letos jen minimálně 2 trojicemi (ml.žáci) či 2 čtveřicemi (ml.žákyně)
7) jestli chodí hráčka od Tebe pomáhat s trénováním žaček u SK 15.ZŠ (pokud vím, mají starší žákyně i dorostenky), mělo by pro vás být snadnější domluvit si smluvní družstvo, než komukoliv jinému, který s výchovou nemá nic společného; jde pouze o to být trochu aktivní, proč už si teď s Vlaďkou neuděláš smlouvu na příští sezónu ?
8) o práci s mládeží mne nemusíš poučovat, dělal jsem ji na úrovni žactvo - dorost přes 25 let a mimo všech lidských starostí velmi dobře vím, že je třeba také něco peněz, bez kterých to prostě nejde
9) chápu Tvé názory z pohledu družstva žen, ale, promiň, jsou dosti sobecké; kdyby k tomu takto přistupovala všechna družstva, bude krajský přebor za pár let hrán jen veteránkami a veterány (viz až na výjimky současný plzeňský městský přebor)
10) a jen na okraj : opatření, která jsme přijali loni (a letos zpřísnili) přineslo výsledky - - v sezóně 04/05 hrálo KP 17 družstev a v sezóně 05/06 už 42 družstev (včetně mladšího žactva, které dříve neexistovalo) Snad jsem vypsal vše, co jsem měl na mysli. Možná Tě to nenadchlo, můžeme se o tom kdykoliv pobavit, za svými názory si však budu vždy stát a i když je takto mimo jiné plněno základní usnesení krajské volejbalové konference z loňského roku, nemusím se skrývat za rozhodnutími kolektivního orgánu.
Ahoj, Pavel Zeman
KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář: