ZÁSADY PRO UDĚLOVÁNÍ VYZNAMENÁNÍ
Autor Pavel Zeman, publikováno 14.12.2005
zobrazeno 1842x,komentářů 1

Plzeňský krajský volejbalový svaz

Plzeňský krajský volejbalový svaz

 

~  komise společenského významu volejbalu  ~

 

 

Zásady pro udělování vyznamenání

 

Zdůvodnění :

Český volejbalový svaz směrnicí 5/2005 schválenou Výborem ČVS 30.4.2005 předal krajským volejbalovým svazům pravomoci udělovat některá vyznamenání.

 

Obecné ustanovení :

Vyznamenání se uděluje funkcionářům, hráčům, rozhodčím, trenérům (dále jen jednotlivcům), kteří nebyli oceněni na úrovni ČVS, za mimořádné zásluhy o rozvoj volejbalu v Plzeňském kraji nebo při reprezentaci Plzeňského kraje.

 

1)      čestné uznání – uděluje předsednictvo PKVS jednotlivcům, kteří

a)      dovršili 40 let věku a nejméně 10 let pracují aktivně v oddílech, okresním (městském) či krajském svazu

b)      nejméně 10 let pracují aktivně v oddílech, okresním (městském) či krajském svazu u příležitosti životního jubilea, při výročí oddílu nebo výročí vzniku českého volejbalu

c)      významně reprezentovali a dosáhli přebornických nebo mistrovských titulů na republikové úrovni či medailových umístění při oficiálních mezinárodních akcí

-          navrhují okresní svazy (městský svaz) nebo komise PKVS

 

2)      medaile Otakara Koutského – uděluje výbor PKVS jednotlivcům, kteří dovršili nejméně 50 let věku při kulatém životním jubileu, při výročí oddílu nebo výročí vzniku českého volejbalu a nejméně 20 let pracují v oddílech, okresním (městském) či krajském svazu

-         navrhují okresní svazy (městský svaz) nebo předsednictvo PKVS

 

3)      čestný předseda KVS – uděluje výbor PKVS odstupujícímu předsedovi PKVS, který tuto funkci zastával alespoň dvě volební období

-         navrhuje předsednictvo PKVS

 

4)      čestný člen KVS (nejvyšší vyznamenání KVS) – uděluje výbor PKVS jednotlivcům, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj volejbalu v kraji a nejméně 25 let pracují s výjimečnými výsledky v oddíle, okresním (městském) či krajském svazu

-         navrhují okresní svazy (městský svaz) nebo předsednictvo PKVS

 

 

Schváleno předsednictvem PKVS dne 7.12.2005.

 

 

 

Pavel Zeman, v.r.                                                                    Ing. Petr Kvarda, v.r.

 předseda PKVS                                                             místopředseda KSVV PKVS

KOMENTÁŘE
a (2009-12-22 22:31:54)
a


Jméno:

Vložit komentář: