ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE ROZHODČÍCH 1.9.2005
Autor Pavel Zeman, publikováno 9.11.2005
zobrazeno 1828x,komentářů 0

Z á p i s č

Z á p i s  č. 6 / 05

ze schůze Komise rozhodčích Plzeňského krajského volejbalového svazu konané dne 1. září 2005

Přítomni:          Mertins, Fink, Zeman, Pejřil, Kvarda               Omluven:         Moureček

A)    Kontrola Zápisu č. 5 / 05 z minulé schůze

1)    Ad A-1 (viz 04/05 B-3): Závěrečnou zpráva o školení RO II. a III. tř. zpracována Ing. Pejřilem v termínu, odeslána KR ČVS.

 

2)      Ad B-5: Přihlášky rozhodčích na sezónu 05/06 kompletní, listina obsazena 42 rozhodčími (21 RO I.tř., 16 RO II.tř., 5 perspektivních RO III.tř. – schválena výjimka k řízení utkání KP dospělých II.tř. a mládeže); na vlastní žádost dočasně pro sezónu 05/06 vyřazeni z listiny J.Skála a Ing. L.Nový.

3)      Ad B-6: Delegace rozhodčích provedeny v termínu na všechny mistrovské soutěže.

4)      Ad B-7: Seminář rozhodčích se konal dne 1.9.05.

 

B)     Jednání schůze

5)      Předložena celková zpráva o docházce rozhodčích v sezóně 04/05, konstatováno výrazné zlepšení, zpracoval p. Zeman.

6)      Podána celková zpráva o zajištění krajských mistrovských soutěží sezóny 05/06, zpracováno Ing. Kvardou a p. Zemanem.

7)      Seminář rozhodčích dne 1.9.05, účast 35 RO (83%), nepřítomní řádně omluveni  (J.Myslíková, B.Nosek, J.Petrů, P.Petráň, J.Ulč, K.Pavlíčková, V.Hudík) – náhradní termín k sepsání testů dne 7.11.05, pozvánky odešle Ing. Pejřil do 30.9.05

 

C) Různé

8)      Provedena předběžná kontrola úhrady ILP 05/06 rozhodčími listiny KP, zprávu podá Ing. Pejřil na příští schůzi.

9)      Požadavek KR ČVS : návrh na školitele za Plzeňský kraj - RO I. a II.tř. p. Fink, RO III.tř. Ing. Pejřil, p. Mertins, Ing. Kvarda, nahlásit do 16.9.05, zajistí p. Mertins.

10)  Projednán přepracovaný návrh na stanovení věkových kategorií rozhodčích pro řízení mistrovských soutěží od sezóny 06/07, schváleno, předložit ke schválení Předsednictvu PKVS dne 11.9.05, zajistí p. Mertins.

11)  Předběžný plán školení RO III.tř. (po dohodě s KR ČVS i RO II.tř.) bude připraven k projednání na příští schůzi, předběžný termín praktických zkoušek 20.-21.5.06, zajistí Ing. Pejřil.

12)  Projednán zápis ze schůze KR ČVS dne 1.7.05.

 

 

Příští schůze Komise rozhodčích se koná dle plánu práce dne 12.12. 2005 !!!

 

 

 

V Plzni dne 1. 9. 2005                                                                        Zapsal: Jan Mertins

KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář: