ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA PKVS 13.10.2005
Autor Pavel Zeman, publikováno 21.10.2005
zobrazeno 1953x,komentářů 0

Městský volejbalový svaz v Plzni

Plzeňský krajský volejbalový svaz

 

~  Úslavská 75, 326 00  Plzeň  ~

 

Zápis č. 5/05

ze schůze  Předsednictva PKVS konané dne 13.10.2005

 

Přítomni :                     Ing. Kvarda, p. Mertins , Ing. Nový, Ing. Pejřil, p. Zeman

Místo konání :              Klatovy

 

 

A) Kontrola zápisu č. 4/05 z minulé schůze

 

1)      Splněné úkoly :

*A2 (viz zápis č. 3/05 – B3b), dodání souhrnných zpráv soutěží 04/05 a rozpisy soutěží 05/06 OVS-MěVS, konstatováno nesplnění OVS PJ, PS a RO

*B4a – prostředky jednotlivým OVS-MěVS rozeslány v termínu

            *B4b – opožděné platby ze strany ČVS, vysvětleno, skluz příspěvku Sazky vůči ČVS

 

2)      Trvající úkoly :

*viz zápis č. 3/05 – A2C, směrnice PKVS o oceňování volejbalových činovníků, nutná konzultace s ČVS                                                        zodpovídá p. Zeman, nový T: 31.12.05

*B3a – jmenování 2. trenéra KCM hochů odloženo            zodpovídá Ing. Nový, T: 31.12.05

                *C6 – V.I.S., registrační agenda, podána informace, očekáván oficielní pokyn ČVS

*C7 – samostatná kancelář, zatím odložena – vysoká finanční náročnost, dále ve sledování

 

 

 

 

B) Program schůze - projednáno

 

3)      Zprávy z úseků

a) mládeže

·      podána zpráva o konání Memoriálu F. Křepely st. žákyň (Poháru PK) v Plzni dne 11.9.2005, účast 8 družstev

·      podána zpráva o semináři trenérů za účasti p. Z. Haníka v Plzni dne 30.9.2005, účast 30 trenérů

·      zahájení mládežnických soutěží 05/06 zajištěno

·      předložen návrh využití prostředků z poplatků na neplnění povinné péče o mládež u družstev dospělých, schváleno, rozeslat informaci a pokyn k vyúčtování

                                                                   zodpovídají Ing. Nový a Ing. Pejřil, T: 24.10.05

·      pokyn pro KCM : z každé akce bude podána stručná zpráva o průběhu s uvedením jmenného seznamu účastníků, vyúčtování akce nejpozději do 14-ti dnů po konání

                                                                                         zodpovídá Ing. Nový, T: 31.10.05

 

b) dospělých

·      ukončena prvá část soutěží dospělých 05/06 2. třídy, bude zpracována úřední zpráva

                                                                                      zodpovídá Ing. Kvarda, T: 31.10.05

·      zahájení soutěží dospělých 05/06 1. třídy zajištěno; konstatováno odstoupení družstva VK Kralovice z KP I. tř. mužů před zahájení soutěže – související opatření provede STK PKVS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)      Informace o hospodaření

-       podána informace o stavu financí PKVS k 30.9.05, propad zpožděné platby z ČVS neovlivní zabezpečení činnosti včetně KCM

-       PKVS obdržel dotaci Plzeňského kraje pro rok 2005 ve výši 20.000,- Kč k zajištění krajských pohárů mládeže a podpory činnosti KCM, připravit podklady k vyúčtování ve spolupráci s určenými oddíly             zodpovídá Ing. Nový a Ing. Pejřil, T: 24.10.05

 

 

5)      Příprava plánu pohárů Plzeňského kraje na rok 2006

-       poháry mužů a žen se budou konat o víkendu 20.-21.5.2006, připravit návrh rozpisu

                                                                                      zodpovídá Ing. Kvarda, T: 31.12.05

-       poháry mládeže všech kategorií budou vypsány na červen 2006, připravit nabídkové řízení                                                                           zodpovídá Ing. Nový, T: 24.10.05 

 

 

6)      Plnění úkolů z ČVS – zpracování předběžného rozpočtu PKVS na rok 2006 na základě pokynu ČVS                                                                         zodpovídá Ing. Pejřil, T: 24.10.05

 

 

C) Různé

 

7)      Předložen návrh KR na stanovení věkových hranic pro rozhodčí krajských soutěží, nutno zpracovat z pohledu věkové struktury stávající listiny rozhodčích, předpoklad realizace od sezóny 06/07                                                                        zodpovídá p. Mertins, T: 30.11.05

8)      Zpracovat návrh školení trenérů 3. třídy v roce 2006, připravit příslušné podklady včetně zjištění zájmu                                                     zodpovídá Ing. Nový, T: 31.12.05 - kontrolní

9)      Připravit návrh školení rozhodčích 3. a 2. třídy v roce 2006 včetně určení termínů

                                                                                 zodpovídá p. Mertins, T: 30.11.05 - kontrolní

10)  Zajistit kontrolu péče o mládež u družstev dospělých sezóny 05/06 dle příslušného ustanovení včetně návrhu opatření              zodpovídají Ing. Kvarda a Ing. Nový, T: 30.11.05

 

 

 

 

 

Příští  schůze P-PKVS se koná  v Plzni dne 7. prosince 2005 od 18-ti hodin !!!

 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 16. října 2005                                                        Zapsal:  Jan Mertins – sekretář P-PKVS

KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář: