ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA PKVS 15.9.2005
Autor Pavel Zeman, publikováno 21.9.2005
zobrazeno 1788x,komentářů 0

Městský volejbalový svaz v Plzni

Plzeňský krajský volejbalový svaz

 

~  Úslavská 75, 326 00  Plzeň  ~

 

Zápis č. 4/05

z mimořádné  schůze  Předsednictva  PKVS  konané     dne 15.9.2005

 

Přítomni :         p. Zeman, Ing. Nový, Ing. Kvarda, Ing. Pejřil, p. Mertins

 

A) Kontrola zápisu č. 3 / 05 z minulé schůze

 

1)      Splněné úkoly :

A2 (zápis č. 2/A10) - schůzka s p. Kamilem Kacerovským z Plzeňského deníku, dohodnuto

                              pravidelné zveřejňování výsledků a tabulek na sezónu 05/06 každý týden

B3a – jednání s trenéry proběhne dne 30.9.05 v Plzni v rámci semináře s Dr. Z. Haníkem

B3b - chybějící zápisy sezóny 04/05, splněno

- Souhrnná úřední zpráva rozeslána v termínu

B4 - viz samostatný bod programu

B5 – Rozpis mistrovských soutěží vydán a rozeslán, splněno

B6 – Zpráva o školení rozhodčích odeslána KR ČVS, splněno

C8 – Pohár vesnických družstev, splněno

C9 – návrh na jmenování školitelů rozhodčích, splněno

C10 – H.Brejchová, navrh na TR III. tř., splněno

C11 – pokyn k úhradě ILP, splněno

 

2)      Trvající úkoly :

viz zápis č. 3/05

            B3b – souhrnné zprávy soutěží OVS-MěVS za sezónu 04/05 a a předložení rozpisů soutěží

          OVS-MěVS sezóny 05/06, osloveny OVS-MěVS PK v termínu, požadované dodaly

          okresy DO, KT a PM, dále ve sledování

 

 

 

B) Program schůze - projednáno

 

3)      Zprávy z úseků

a) mládeže

·      oznámena rezignace 2. trenéra Stanislava Petelíka KCM hochů k datu 31.7.05, připravit návrh na jmenování nového trenéra                              zodpovídá Ing. Nový, T: 9.10.05

·      předložena Zpráva o činnosti KCM za 1. pololetí 05, vzata na vědomí, odeslána na ČVS

·      předložen Roční tréninkový plán ST při 18. ZŠ v Plzni na sezónu 05/06, vzat na vědomí, odeslán na ČVS

·      předložena Přehledová tabulka výstupů žáků a žákyň z 9. třídy 18. ZŠ Plzeň, vzata na vědomí, odeslána na ČVS

 

b) dospělých

·      zahájeny mistrovské soutěže KP II. třídy, splněny veškeré náležitosti, Rozpis mistrovských soutěží 05/06 odeslán na ČVS

·      zpracována Zpráva o mistrovských a nemistrovských soutěžích KVS sezóny 04/05, odeslána na ČVS

 

 

 

 

 

 

 

 

4)      Informace o hospodaření

a)         předložen návrh rozdělení prvé části příspěvku na činnost OVS-MěVS :

Domažlice 6.000,- Kč, Klatovy 6.000,- Kč, Plzeň-město 6.000,- Kč, Tachov 3.000,- Kč, Plzeň-jih 1.000,- Kč, Plzeň-sever 1.000,- Kč, Rokycany 1.000,- Kč

schváleno, odeslat jednotlivým OVS-MěVS                   zodpovídá Ing. Pejřil, T: 30.9.05

b)        konstatováno neplnění poskytnutí prostředků na činnost KCM H+D pro 2. pololetí 2005 ze strany ČVS, projedná p. Zeman, informace na příští schůzi

 

5)      Plnění úkolů z ČVS k 15.9.05 - splněno

 

 

C) Různé

 

6)      Podána informace o školení zástupců KVS k využití systému V.I.S. v rámci přípravy  zabezpečení registrační a přestupní agendy jednotlivými krajskými pracovišti dne 15.9.05 v Praze, účast Ing. Kvarda, Ing. Nový a p. Zeman – jmenovaní zpracují postup realizace a podají informaci na příští schůzi

7)      Ke zvážení předložena potřeba nájmu samostatné kanceláře sekretariátu PKVS z důvodu zavedení registrační a přestupní agendy včetně vybavení výpočetní technikou, návrh společného užívání s MěVS Plzeň-město; projedná p. Zeman a podá informaci na příští schůzi

 

 

                                      

 

Příští  schůze P-PKVS se koná  v Klatovech dne 9. října 2005 od 14 hodin !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 15. září 2005                                                         Zapsal:  Jan Mertins – sekretář P-PKVS

KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář: