PŘEBOR MĚSTA PLZNĚ A PLZEŇSKÉHO KRAJE SENIOREK
Autor Pavel Zeman, publikováno 31.3.2005
zobrazeno 1816x,komentářů 0

Městský volejbalový svaz Plzeň a Plzeňský krajský volejbalový svaz

Městský volejbalový svaz Plzeň a Plzeňský krajský volejbalový svaz

 

v y p i s u j í

 

Přebor města Plzně seniorek 2005

a

Přebor Plzeňského kraje seniorek 2005

 

 

Vyhlašuje :                   Český volejbalový svaz, komise společenského významu volejbalu

 

Termín konání :            sobota 28. května 2005, zahájení v 9:00 hod., prezentace do 8:45 hod.

 

Místo konání :              volejbalové kurty - Sokol Letná, Republikánská ul., Plzeň

 

Přihlášky :                    na přiloženém tiskopisu do 20. května 2005

na adresu :       Josef Bohuslav, Nepomucká 143, 326 00 Plzeň,

                       tel. 732879804

 

Soupisky :                    přihláška obsahuje soupisku družstva, kterou je možné doplnit před zahájením turnaje o další    č t y ř i    hráčky

 

Kategorie :                   startují hráčky narozené 1.1.1965 a starší,

je povolen i start hráček nar. 1.1.1970 až 31.12.1966 s tím, že k utkání mohou nastoupit pouze 2 hráčky tohoto věku a budou mít na levém rukávu dresu označení „M“ (v soupisce do poznámky uvést „M“), v případě dohody je povolen i start hostujících hráček (tyto nutno označit v poznámce soupisky)

 

Rozhodčí :                   deleguje KR PKVS

 

Hrací systém :              bude určen dle počtu přihlášených družstev, pořadatel si vyhrazuje právo zařadit družstva do dvou výkonnostních tříd

 

Upřesnění :                   hraje se dle Mezinárodních pravidel volejbalu, Soutěžního řádu volejbalu a ustanovení tohoto rozpisu

 

Vklady :                       300,- Kč/1 družstvo, úhrada při prezentaci

 

Ceny :                          družstva na 1.-3. místě obdrží věcné ceny

 

Postup :                       vítězné družstvo Přeboru Plzeňského kraje roku 2005 má právo postupu do Přeboru ČR ve dnech 18.-19. června 2005 v Chodově u K.V.

                                  

 

V Plzni dne 31. března 2005

 

 

 

       Josef Bohuslav, v.r.                                                                                 Pavel Zeman, v.r.

předseda MěVS Plzeň-město                                                                         předseda  PKVS       

KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář: