ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE ROZHODČÍCH 27.6.2005
Autor Petr Kvarda, publikováno 18.7.2005
zobrazeno 1831x,komentářů 0

Z á p i s č

Z á p i s  č. 5 / 05

ze schůze Komise rozhodčích Plzeňského krajského volejbalového svazu konané dne 27. června 2005

Přítomni:          Mertins, Fink, Zeman, Pejřil, Kvarda               Omluven:         Moureček

A)    Kontrola Zápisu č. 4 / 05 z minulé schůze

1)    Ad B-3: Školení rozhodčích II. a III.třídy: praktická část pro adepty na rozhodčího III.třídy proběhla dle plánu 11.6.2005 na turnaji žákyň ve Svrčovci (celkem 11 adeptů, omluveni 2; bez omluvy 2). Všech 11 účastníků složilo zkoušky a získali kvalifikaci rozhodčích III. tř.  Jako perspektivní rozhodčí pro řízení krajských soutěží mládeže byli vybráni: Výškrabka M., Kroupar P. a Spěvák J. Školení rozhodčích II.třídy: průběh praktických zkoušek, turnaje – Plzeň-Letná 28.5.05, Plzeň-Bílá Hora 2.7.05 a Svrčovec 16.7.05. Závěrečnou zprávu zpracuje Ing. Pejřil do 25.7.05.

 

2)      Ad B-4: Přihlášky rozhodčích: chybí od Nového J., Skály J., Netrvala J., Vaňka A, Kovaříka P. a Kovaříka J. Bude zaurgováno. Zajistí p. Zeman. Nově zařazen na listinu Hecl L., rozhodčí I. tř.

3)      Ad C-8: Věkovou hranici je možné pro vybrané rozhodčí a po projednání v KR PKVS posunout. Na listinu pro řízení krajských soutěží budou zařazeni pouze rozhodčí, kteří zaplatili LP a absolvovali seminář rozhodčích. V případě řádné omluvy budou pozváni v náhradním termínu.

4)      Ad C-9: Návrh stanovení odměn rozhodčích pro sezónu 2005 / 2006:

I.třída mužů a žen 210,- Kč / utkání, II.třída mužů a žen 180,- Kč / utkání,

Junioři(ky) 135,- Kč / utkání, Kadeti(ky) 120,- Kč / utkání,

Žáci, žákyně 100,- Kč / ut. na 3 vítězné sety a 80,- Kč / ut. na 2 vítězné sety

Cestovní náhrady:        v místě bydliště 25,- Kč (paušální náhrada)

                                   mimo bydliště               2,80 Kč / km

B)     Jednání schůze

5)   Předložena a schválena listina rozhodčích pro řízení krajských soutěží 2005 / 2006.

6)   Delegace rozhodčích: do 29.7. 2005. Zodpovídají: pp. Zeman a Kvarda.

7)   Příprava a zajištění semináře rozhodčích: pátek 2.9.05. Zodpovídají: pp. Pejřil a Fink.

8)   Zpracování tabulky pro výpočet jízdného: zrušeno, bude platit vzdálenost z automapy.

C)    Různé

9)      Podána zpráva o účasti předsedy KR na schůzi s KR ČVS v Praze dne 4. 6. 2005. Probráno především konečné pořadí na jednotlivých listinách a složení nových listin.

10)  Projednán zápis ze schůze KR ČVS v Praze.

 

Příští schůze Komise rozhodčích se koná dle plánu práce dne 29. 8. 2005 !!!

 

V Plzni dne 27. 6. 2005                                                                                  Zapsal: Jan Mertins

KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář: