VOLEJBALOVÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH DRUŽSTEV
Autor Roman Vrbický, publikováno 2.3.2010
zobrazeno 1755x,komentářů 0

P O Z V Á N K A

      VOLEJBALOVÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH DRUŽSTEV

30. ročník

Kategorie:

- smíšená družstva (4 muži a 2 ženy)

Hrací den:

- hraje se každou středu dle rozlosování od 14.4.2010 do 30.6 2010

Podmínka účasti:

- soutěže se mohou zúčastnit libovolně složená družstva z neregistrovaných hráčů - hráček, u registrovaných pouze těm, kteří startují v okresních soutěžích všech věkových kategorií. U starších hráčů a hráček nad 40 let výše soutěže nerozhodují

- hraje se podle pravidel ČVS a rozpisu soutěže

- soutěžící startují na vlastní náklady a nebezpečí, při úrazu jsou všichni účastníci připojištěni u Kooperativy

- včas zaslaná přihláška, uhrazeno startovné a smysl pro FAIR PLAY

Přihlášky:

- pouze na přiložené přihlášce s řádně vyplněnou soupiskou (včetně datumu narození účastníků) zaslat nejpozději do 19. března 2010 na adresu:

Josef Bohuslav, Nepomucká 143, 326 00 Plzeň

Startovné

- za jedno družstvo je 2 200,- Kč a je nutno jeho uhrazení  proti potvrzení před losováním

Losování:

- losování bude v pondělí 22.března 2010 v 18:00 hodin v salonku restaurace Sokola Doubravka („u Havránků")

- při losování se bude vycházet z výsledku minulého ročníku, nově přihlášená družstva budou zařazena do skupiny „B"

- počet družstev ve skupinách, případně další změny v hracím systému budou provedeny pouze se souhlasem družstev při losování

- počet družstev v soutěži je omezen kapacitou hřišť a proto o zařazení rozhoduje termín dodání přihlášky. Po losování již nebude možno zařadit další družstva do soutěže

Ceny:

- počet cen a způsob předání bude oznámeno při losování

 

 

                                              

                              

 

 

VOLEBALOVÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH DRUŽSTEV

 

30. ročník

 

P  ř  i  h  l  á  š  k  a

 

Přihlašujeme družstvo ...........................................................................................

 

Organizační pracovník ..........................................................................................

 

Jeho adresa ................................................................................... PSČ ................

 

Telefon: ...................................................   E-mail: ..............................................

 

S o u p i s k a

Jméno                                                   Příjmení                                               Datum narození

 

..............................................    ..............................................              .............................

 

..............................................    ..............................................              .............................

 

..............................................    ..............................................              .............................

 

..............................................    ..............................................              .............................

 

..............................................    ..............................................              .............................

 

..............................................    ..............................................              .............................

 

..............................................    ..............................................              .............................

 

..............................................    ..............................................              .............................

 

..............................................    ..............................................              .............................

 

..............................................    ..............................................              .............................

 

..............................................    ..............................................              .............................

 

..............................................    ..............................................              .............................

 

..............................................    ..............................................              .............................

 

Za družstvo odpovídá ....................................

KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář: