DISKUZE: ZMĚNA SYSTÉMU GRANTŮ
Autor Luboš Nový, publikováno 14.2.2010
zobrazeno 549x,komentářů 23

Žádám všechny trenéry a funkcionáře oddílů plzeňského kraje pracujících s mládeží, aby se vyjádřili k následujícím návrhům.  Diskutovat můžete pod článek našeho webu, případně zašlete váš názor přímo na můj email novy@cvf.cz, nebo budu rád, pokud o této problematice budeme diskutovat v průběhu jarní části našich krajských soutěží.

Krajský volejbalový svaz má každý rok k dispozici částku zhruba 100-120 tisíc Kč (vybranou za nepéči o mládež, pokuty, či příjem z LP), kterou se snažíme financovat akce, činnosti či oddíly našeho kraje, které se týkají mládežnického volejbalu. Před třemi lety jsem přišel s myšlenkou systému grantů, který měl dle mého názoru umožnit financovat akce, které pro krajský volejbal přinesou něco nového. Tento systém se spustil, běží, a v posledním roce byl mírně upraven na systém účelových dotací (princip je stejný, jen výrazně odpadlo papírování, což považuji za plus).

Bohužel jsem toho názoru, že tento systém grantů se posunul někam, kde jsem si ho nepředstavoval. Místo aby vznikaly nové projekty, které pomohou krajskému volejbalu, tak v posledním roce oddíly žádají o příspěvek na pořádání turnajů a nejčastěji na uspořádání soustředění. Největší problém mám s těmi soustředěními, neboť to jsou dle mého názoru akce, které proběhnou i bez příspěvku z rozpočtu PKVS a myslím si, že tento typ akcí by si účastníci měli hradit sami. Systém grantů se tedy změnil v otázku, kdo uspořádá nejdražší soustředění, protože tomu přispějeme nejvíc. A to jistě není dobře.

Začal jsem tedy hledat jiné cesty, jak každoročně vhodně využít oněch zmíněných 100-120 tisíc Kč. Možností je řada, pokusím se některé z nich shrnout a vás žádám o vyjádření názoru, kterou variantu upřednostňujete, případně navrhněte jinou.

1)      Odměnit paušálně trenéry, kteří pracují s mládeží
To by znamenalo, že každému trenérovi, jehož družstvo dohraje krajskou, či ligovou soutěž pošle PKVS stejnou fixní částku. Jestli máme na kraji cca. 25 trenérů, tak by to znamenalo 5 tisíc pro jednoho. Toto dle mého názoru není správná cesta. Jednak odměňování trenérů je úkol oddílů, nikoliv kraje, jednak narazíme na problém se sociálním a zdravotním pojištěním atd.

2)      Bojovat v krajských soutěžích o finanční odměny
Všechny krajské mistrovské soutěže by se hrály o zajímavé finanční odměny. V každé kategorii jinak, dle počtu účastníků. V kategorii žákyň by na finanční odměnu dosáhlo prvních pět týmů, v kategorii kadetek třeba jenom vítěz…. Aby i týmy hrající ligové soutěže měly možnost něco získat, tak pohárové soutěže mládeže na jaře venku na kurtech by se také hrály o zajímavé ceny, tím pádem by měly velkou šanci ligové týmy.
Tento model mi přijde zajímavý z pohledu toho, že odmění skutečně ty, kteří to s mládeží dělají dobře a je motivační i pro všechny ostatní. Na druhou stranu nevím, zda je vhodné hrát „s mládeží o peníze“.

3)      Odměnit velké oddíly, které nefinancuje ČVS
Rozdělit odměny po tisícikorunách je neefektivní. Proto je další variantou vytipovat na kraji velké oddíly, které žádným způsobem nefinancuje ČVS a v jejich činnosti je podpořit vyšší částkou. Bylo-li by těchto oddílů šest, tak 20 tisíc každému. (v současnosti by se to týkalo asi Rokycany, Klatovy, Domažlice, Kladruby, Tachov,..)  Samozřejmě každý rok by se to mohlo měnit a byly by stanovené podmínky podobně jako je mají oddíly 15.ZŠ, Loko, Usk Slavia a Slavia Vš stanovené ze strany ČVS. Tzn. např. dohrát se všemi týmy krajskou soutěž. Zúčastnit se pohárové soutěže atd….

4)      Stanovit výkladní skříň a té se věnovat
Tento návrh mi přišel od Pavla Plzáka. Znamenal by vybrat v kategorii dívek nejlepší soutěž (kraj žákyň) a v kategorii chlapců (kraj kadetů) a finančně podporovat především účastníky těchto dvou soutěží, odměnit trenéry a stanovit odměny za umístění.

5)      Ponechat systém grantů
Systém grantů (účelových dotací) jako takový zachovat, ale výrazně změnit témata, na které lze granty čerpat. Uspořádání soustředění rozhodně zrušit. Naopak zachovat pořádání mládežnických turnajů. Je otázka jaké další oblasti nadefinovat, aby byly finanční prostředky PKVS využity smysluplně.

6)      Libovolná kombinace předchozí modelů

7)      Napadá-li vás další možnost, dejte vědět.

 

KOMENTÁŘE
Pavel Plzák (2010-02-15 12:50:57)
Ahoj Luboši, nezlob se, ale takhle ten můj návrh vyznívá dost zjednodušeně a zkresleně oproti podobě, kterou jsem ti někdy v polovině října zasílal. Pokusím se jej stručně shrnout. Polovinu částky rozdělit stejným dílem mezi trenéry družstev, která dokončí KP žactva a republikové soutěže dorostu (odhad cca 3.000,-/os.). Jednu šestinu částky rozdělit stejným dílem mezi trenéry družstev hrajících rep. soutěže dorostu a ČP (cca 2.000,-/os.), že někteří dostanou podruhé je v pořádku, zaslouží si to. Jednu šestinu částky použít jako bonus pro trenéry úspěšných družstev dle Vámi stanovených parametrů (např. medaile, postup do EX, medaile z ČP) - nebude-li žádný úspěch, zbyde pro příště. Všechny tyto peníze (cca 100.000,-) dávat PŘÍMO trenérům, nikoliv klubům. Poslední šestinu rozdělit jako dotaci klubům pořádajícím dobrovolný turnaj většího než krajského rozměru (např. Švestkový turnaj, Turnaj pod Černou věží, Velká cena Rokycan). Smyslem by bylo především odměňovat lidi, kteří tu práci dělají a ne pouze přispívat do rozpočtu klubů - to jen na ty turnaje.

Luboš Nový (2010-02-15 15:46:43)
Pavle, omlouvám se za zjednodušení a děkuji za dovysvětlení tvého původního návrhu. Nicméně aktuálně se spíše přikláním k tomu, že Krajský volejbalový svaz tady není proto aby "platil" práci trenérů, to je primární úkol klubů. Spíše si myslím, že kraj by měl odměnovat ty oddíly, které dobře pracují a je na oddílech, jestli dokáží své trenéry odměnit nebo ne.

Josef Forejt (2010-02-15 16:46:25)
Rád bych také připojil několik slov. Především omyl v tom, že 15.ZŠ a Slavie VŠ jsou fináncovány z prostředků ČVS. Financováno je pouze Sportovní středisko Slavie VŠ, která s 15.ZŠ spolupracuje. Tedy nikoliv SK 15.ZŠ. Souhlasím s tím, že granty by neměly být na odměňování trenérů, ale na činnost klubů a družstev. Již jednou jsme navrhovali, aby peníze byly rozděleny dle počtu družstev aktivně se účastnících mládežnických soutěží od kraje nahoru, přičemž by byly formou "bonusu" oceněny výsledky. Protože zatím přesně neznám počty družstev, kterých se to týká, nechci být konkrétní v částkách. Ale jako příklad: 2000,- za účast družstva, další 1000,- až 3000,- za umístění v soutěži KP. Pro účastníky vyšších soutěží bonus jako pro vítěze KP (kterým stejně museli být, když postoupili) a dále bonus za umístění na medailových pozicích. Stejně pak z 1.ligy mládeže do extraligy. Hrát o ceny pohárové krajské soutěže rozhodně nepovažuji za šťastné, protože se jedná o akce jednorázové a zájmem by měla být dlouhodobá koncepční práce. Ještě k odměňování "velkých" oddílů - který je "velký" a který "malý"? To právě ukazuje počet družstev v soutěžích, protože čím více družstev, tím více dětí. A dále - chceme-li vychovávat kvalitní hráče, musí se účastnit kvalitních soutěží a to něco stojí - čím vyšší soutěž, tím vyšší náklady, dnes především za dopravu.

Luboš Nový (2010-02-15 19:21:44)
Takže chápu to tak, že Pepovo návrh je v podstatě varianta číslo 2 s tím že nějakou odměnu dostanou všichni co KP dohrají. A s tou úpravou, že ligové týmy by měly model podobný, nikoliv za účast v pohárové soutěži.

Pavel Plzák (2010-02-16 01:07:12)
Souhlasím s Pepou v tom, že peníze by měly být směřovány tam, kde se vychovává početná základna, ovšem od mala, nikoliv až od dorostu, rovněž nepovažuji za vhodné, aby mančafty hrající celou sezónu republikovou soutěž si po jejím skončení šly zahrát o odměnu za celoroční makačku na sobotní pouťák, který třeba zrovna proprší, nesouhlasím ovšem s filozofií, že peníze by neměly jít vůbec trenérům, ale pouze do rozpočtu klubů, a to i přesto, že je mi jasné, že pro KVS je tato forma mnohem jednodušší. Je-li zájem podpořit výchovu mládeže, je třeba akceptovat i fakt, že mladé hráče pro volejbal nezískávají kluby, ale trenéři, tréninky nevedou kluby, ale trenéři a zápasy a turnaje s družstvy neobjíždějí kluby, ale trenéři (řeč je o odměně pár tisíc, která rozpočet klubu nevytrhne). Ostatně princip "jako odměna družstvu např. za zisk medaile byl oddílu zaslán na účet bonus ve výši XY" poněkud postrádá logiku. Takže zastávám názor, že pokud chcete skutečně podpořit ty, kteří tu mládež objektivně dobře vychovávají, měli byste alespoň část těchto peněz dát přímo jim. Ovšem je to pouze můj názor, pokud dojdete k většinovému mínění, že v rámci zjednodušení je vhodnější za dobrou práci odměnit rozpočet klubu, budiž.

Luboš Nový (2010-02-16 08:58:46)
Pavle je to minimálně jednodušší v tom, že dávat peníze přímo trenérům si téměř neumím představit. To bychom museli sepsat smlouvy o dílo a odvádět sociální a zdravotní pojištění. Model kdy KVS posílá peníze na oddíly a je úkol oddílu si najít způsob jak odměňuje trenéry mi přijde vhodnější (je na oddílu, jestli bude trenéra platit přímo, nebo mu koupí sportovní vybavení, nebo mu nedá nic a koupí za to míče pro družstvo,...)

Petr Kvarda (2010-02-16 09:06:08)
Tak jako jde to obejít i tím, že do smlouvy o poskytnutí dotace dáme, že oddíl je povinen určitou část vyplatit jako odměnu trenérům (třeba i konkrétním), ať si tu administrativu vyřídí oddíl sám, že. PKVS to pak jen zkontroluje, zda byly dodrženy všechny podmínky ve smlouvě stanovené.

Josef Forejt (2010-02-16 09:34:48)
Pavle, já navrhoval všechna družstva v krajských soutěžích, tj. už od mladších žáků (přípravky samozřejmě hodnotit nelze, kolik jich zůstane u volejbalu nikdo neví). Varianta Petra Kvardy s cílenou platbou se v tomto směru zdá být velmi dobrá, bez zátěže pro PKVS. Oddíly si tuto záležitost bez problémů vyřeší.

Luboš Nový (2010-02-16 10:35:13)
Já bych se pořád spíš přikláněl k tomu dát peníze oddílům. Klidně můžeme říct, že jsou to odměny určené pro trenéry, ale nikoho bych povinně nezavazoval. Ať si každý oddíl rozhodne, jestli za peníze od KVS koupí míče, zaplatí cestovné, nebo odmění trenéra a jakou formou. Umím si představit, že bychom veřejně vyhlásili, že ty peníze jsou především na odměny trenérů, aby se pak trenéři mohli na oddílu domáhat odměny. Ale na druhou stranu budou trenéři, kteří pro sebe nic chtít nebudou a rádi peníze ponechají oddílu, aby je investoval do dětí. Proč takovéto případy nutit.

Luboš Nový (2010-02-16 11:25:07)
Vzhledem k rostoucímu poštu příspěvků měním pořadí textů od nejstarších po nejnovější, aby se novým čtenářům lépe četlo...

Pavel Plzák (2010-02-16 14:34:57)
Petrův návrh je určitě rozumný, stejně jako to, že se nemusí jednat o kontrolovanou podmínku, ale o doporučení. Je ale třeba, aby o realizaci platby a výši částky konkrétní trenéři věděli, aby věděli kdy a kolik od KVS "dostali" - jednak aby si to mohli domlouvat s klubem a jednak aby díky znalosti "kolik" nemohla vznikat zlá krev, která z neznalosti mívá tendenci skutečné částky v některých myslích násobit. Jinak Luboši, nedělám ve mzdové účtárně, ale na 99% jsem přesvědčen, že když dostanu cca 3.000,- Kč za rok jako odměnu, dar či na smlouvu o dílo, neplatím z toho ani daně ani pojištění, ale jak říkám, Petrův návrh tyto složitosti jednoduše řeší.

Pavel Zeman (2010-02-16 17:05:16)
Do velmi zajímavé a podnětné výměny názorů vstupuji s technickou poznámkou - PKVS (složka ČVS) nemůže dát fyzické osobě finanční dar v jakékoliv podobě bez zdanění a odvodu dalších povinných složek, zákony a předpisy prostě porušovat nemůžeme. Ale osobně mi je líto, že tuto verzi nemůžeme realizovat.

Jaroslav Anton (2010-02-17 08:09:34)
Probrali jsme možnosti využití peněz a navrhujeme uspořádat krajský kemp za účasti špičkových svazových trenérů, metodiků, apod. a to buď s určitým počtem dětí z jednotlivých mládežnických krajských klubů nebo jen za účasti trenérů – jako odměnu spojenou např. s nějakou rehabilitací, relaxem či podobně.

Jirka Pejřil (2010-02-17 10:23:29)
Jenom doplním Pavla Zemana v těch odměnách. Každá peněžní odměna by musela být zdaněna 15% - to nám nařizuje zákon. Vzhledem k tomu, že vím, jak těžko se shání každá koruna, považuji za neefektivní krmit daněmi pochybnou politickou reprezentaci. Osobně tedy podporuji návrh Petra Kvardy. Jediná možná varianta bez daní je odměna ve formě poukázek. Jenže ty jsou do určitého obchodu na určité zboží, a ne každému se hodí jednak to zboží a jednak jet si pro to do města vzdáleného "X" kilometrů. A co se týká informovanosti o výši účelově vázané dotace - odměny, tak předpokládám (určitě správně), že komise mládeže uveřejní rozdělení a výši na webu k veřejné kontrole, spolu s termínem převodů.

Petr Hodan (2010-02-17 10:38:34)
Příjemný den. Já se přikláním k návrhu Pavla Plzáka jak rozdělovat. Jen z účetního hlediska k Lubošovi. Pro KVS je důležité nechat toto rozdělování formou účelových dotací. Dotace tedy budou muset jít oddílům na třeba vybavení pro trenéry, nákup sportovních potřeb, hrazení školení a trenérských kursů. Takže určitě za mě: KVS by měl odměńovat oddíly formou účelových dotací, které pracují z mládeží(což obnáší účast v soutěžích a práci s mládeží od přípravky po přechod k dospělému volejbalu) a nebo pořádají turnaj většího rozsahu. A oddíly by pak ve svých rozpočtech měli najít finance na odměny pro své trenéry. Jinak by KVS měl oceňovat trenéry asi jinou formou, ač nejsem moc zastáncem předávaní různých plaket a cen, ale k tomu by měl KVS sloužit. Jen nevím, jestli lze účelové dotace poskytovat bez podaných žádostí....

Luboš Nový (2010-02-17 12:22:26)
Takže když shrnu nejvíce oblíbenou variantu do čísel tak: 20 tisíc necháme na účelové dotace pro turnaje a rozdělíme 100 tisíc mezi oddíly. Náš kraj má 7 týmů v ligových a extraligových soutěžích a 38 týmů v krajských soutěží mládeže. Kdybychom chtěli dát všem něco, tak to vyjde 4 tisíce pro ligový či extraligový tým a 2 tisíce na tým krajský. (pokud vyloučíme z odměn mladší žactvo, tak se čísla změní na 5 tisíc pro ligový a 3,5 tisíce pro krajský tým). Takže se ptám, jestli má smysl dát každému takovýto drobek, (a zda vyloučit mladší žactvo či ne) nebo raději najít model, který dá větší částky jen několika.

Pavel Plzák (2010-02-17 13:32:25)
Kaji se za neznalost a samozřejmě beru minimalizaci odvodů formou peněz přes rozpočty klubů. Luboši, Tvůj poslední návrh beru a domnívám se, že tyto "grantové" peníze by měly jít jen oddílům, jejichž družstva hrají KP staršího žactva. Jednoduché odůvodnění: 1.Když už s těmi hráči má smysl hrát tuto soutěž, je za tím dost práce a je slušná šance, že velká část družstva bude pokračovat do dorostu. 2. Když se podíváme na soupisky, zjistíme, že v řadě případů jsou stejní hráči a tudíž i trenéři a družstva ve více kategoriích (ml. x st.žactvo x dorost), čili docházelo by k dublování. Zjednodušeně, když někdo se dvěma družstvy ze čtyřek bude hrát i st. žákyně a kadetky, dostane na 10 hráček podstatně více peněz než extraligové juniorky a o to by jít nemělo. 3. Když se oprostíme od všech těchto počtů a detailů a podíváme se na složení účastníků KP st. žactva za posledních několik sezón, zjistíme, že podpora půjde tam, kam má. 4. Při obdobném efektu to bude při realizaci jednodušší.

Luboš Nový (2010-02-17 15:33:17)
Chápu to tedy Pavle tak, že na kraji by si dal peníze jen účastníků staršík žákyň (8 týmů) a starších žáků (2 týmy), ale v ligách všem týmům? Čili by to bylo 17 týmů celkem, čili 6 tisíc na jedno družstvo?

Jirka Pejřil (2010-02-17 16:23:12)
Luboši, rád vidím, že diskuse probíhá. Zaráží mě ale fakt, že kromě členů PKVS, se diskuse účastní jen 4 trenéři. Ač celkem souhlasím s argumenty, zdá se mi počet malý. Jsem velice rád, že tito pánové vyjádřili svůj názor, ale nevím, zda ostatní nemají přístup na web, nebo je toto téma nezajímá, nebo nemají vlastní názor. Ale pokud je tomu opravdu tak, že nechtějí vyjádřit ani náznak nějakého názoru, rozhodně bych to zohlednil do výše dotace. Osobně to chápu jako výraz nezájmu o věc, a to mě velmi mrzí hlavně proto, že taková podpora mládeži tu dlouho nebyla a dialog je přece základem dobré práce v jakémkoli oboru.

Pavel Plzák (2010-02-17 23:46:52)
Luboši, Ty mi ale dáváš otázky na tělo :-)Jasná otázka, jasná odpověď. 1. Ano, v KP bych dal peníze jen účastníkům soutěže staršího žactva a v ligách všem týmům - je to logické, pokrývá se tím i kategorie dorostu (nebudeme tady řešit tu záležitost, že KAŽDÉ skutečné družstvo juniorů v této republice hraje ligu nebo EX). Dal bych ale peníze i těm, kdo hrají ČP (uvedeno už v prvním příspěvku). 2. Ten počet se bude mezi sezónami lišit. 3. Družstvům hrající republikové soutěže bych dal víc - opět je to logické jak po stránce nákladů tak časových nároků na trenéry (více než půl roku téměř každý víkend je nesrovnatelně více než v KP žactva). 4. Pořád si myslím, že byste si měli nechat drobínek peněz na odměnění případného úspěchu - je to přeci zviditelnění volejbalu našeho kraje a o to by také mělo jít. Ostatně on ten případný úspěch by se dostavil rovněž na konci sezóny, tedy krátce poté, kdy můžete konstatovat, která družstva dokončila soutěž (podmínka odměny), takže ten případný bonus prostě do toho rozpočítání můžete nebo nemusíte zohlednit, podle toho jestli nějaký úspěch byl nebo ne, a s žádnými přebytky se tedy nemusíte zaobírat.

Josef Forejt (2010-02-18 14:21:19)
Vidím, že se diskuze postupně dostává do společného cíle. Ani já nemám k této poslední variantě žádné připomínky, je pravda, že až od starších žáků je větší předpoklad, že hráči/ky u volejbalu zůstanou. Malá poznámka k Jirkově připomínce, že diskutuje málo účastníků - mám obavu, že si stále více lidí myslí, že v tomhle státě se stejně jakoukoliv diskuzí nic nezmění. Doufám, že tady to bude jinak.

Káča Svobodová (2010-02-22 20:32:26)
Ahoj. Výsledky by se každopádně nějak zohlednit měly, protože jinak, jestli to dobře chápu, dostane třeba 1. družstvo v KP st.ž. Slavie-15. ZŠ stejně jako poslední Tachov, který hraje soutěž s minižákyněmi ? Takže bychom si třeba příště mohli přihlásit čtyři družstva i s přípravkou?

Bohumil Janošek (2010-02-23 16:00:33)
Vážení třeneři,čtu vaše připomínky do diskuze a nutí mně k tomu taky něco málo říc.Pracuji s mládeží již přes 35 let a vždy bylo pravidlo že peníze vždy směřovaly do oddílů,kteří s těmito mladými adepty pracovali.Zeptam se,kde chcete hledat nové tváře,pokud je nebudete podporovat.Proto shrnu,dejme peníze těm oddílům,kteří pracují na vyšší úrovni a dobře nás reprezentují.(Loko Plzeň,15ZŠ atd)Peníze z grantu posílejme rovnou vybraným oddílům a nechme je rozhodnout,jak snimi naloží.Luboši,peněz je málo,proto podporujme to,co má výsledky.


Jméno:

Vložit komentář: