ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE ROZHODČÍCH 4.5.2005
Autor Petr Kvarda, publikováno 16.5.2005
zobrazeno 1904x,komentářů 0

Z á p i s č

Z á p i s  č. 3 / 05

ze schůze Komise rozhodčích Plzeňského krajského volejbalového svazu konané dne 4. 5. 2005 (operativně přeloženo z 25. 4. 2005)

Přítomni: Mertins, Fink, Zeman, Pejřil, Kvarda, Moureček

A)    Kontrola Zápisu č. 2 / 05 z minulé schůze

1)      Úkoly spojené se školením rozhodčích – viz samostatný bod.

2)      Provedena delegace rozhodčích na Memoriál Oty Košťálka dne 7. 5. 2005 (Sokol Plzeň – Skvrňany): Zeman, Kvarda, Pejřil, Moureček, Fairaisl.

B)     Jednání schůze

3)      Projednání návrhu rozhodčích pro soutěže řízené ČVS v Praze 2005 / 2006:

Ø      v případě úspěšného absolvování školení rozhodčích I.třídy Tomášem Kubařem a Janem Bulánkem, lze jimi listinu „C“ doplnit

Ø      definitivní návrh bude projednán na příští schůzi

4)      Zajištění školení rozhodčích II. a III.třídy (13. - 14. 5. 2005):

Ø      vedoucí školení: Ing. Jiří Pejřil

Ø      školitelé: Fink T. a Pejřil J. (pravidla), Kvarda P. a Mertins J. (SŘV + Rozpis)

Ø      školení proběhne v zasedací místnosti společnosti JUMP, Úslavská 75, Plzeň

Ø      zahájení v pátek 13. 5. 2005 v 17 hod. (prezence do 16:45 hod.)

Ø      přihlášeno 11 adeptů na rozhodčího III.tř. a 4 rozhodčí na II.tř.

Ø      pp. Pejřilem a Finkem byl předložen detailní rozpis školení vč. personálního obsazení

5)      Zpráva o stavu spolupráce o okresními KR a Zpracování a projednání podkladů pro schůzi předsedů KR krajů s KR ČVS se překládá na příští schůzi.

C)    Různé

6)      Projednán návrh případného postihu pro družstva dospělých hrající krajské soutěže v soutěžním ročníku 2005 / 2006 a nemající v oddílu aktivního rozhodčího min. III.tř. – navržena a schválena finanční pokuta ve výši 300,- Kč.

 

 

 

Příští schůze Komise rozhodčích se koná dne 1. 6. 2005 v klubovně 1.SBC Plzeň na Městském stadiónu ve Štruncových sadech (změna oproti Plánu práce) !!!

 

 

 

 

 

V Plzni dne 4. 5. 2005                                                            Zapsal: Zdeněk Moureček

KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář: