ZMĚNA VĚKOVÉ HRANICE ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE DÍVEK !!!
Autor Pavel Zeman, publikováno 21.4.2005
zobrazeno 1930x,komentářů 0

Po uvedení do souladu všech mládežnických věkových kategorií v rámci ČVS, ukázala praxe a realita v průběhu soutěžního ročníku 2004/2005 problém, týkající se návaznosti základní školní docházky na žákovskou a kadetskou kategorii soutěží dívek. Vzhledem k tomu, že určité procento populace dívek začíná základní školní docházku o 1 rok později (v 7 letech), končí tuto docházku v 9. třídě až v 16 letech a ne v 15 letech, jak je tomu v případě zahájení školní docházky v 6 letech.
Na základě této skutečnosti dochází ke komplikaci při přechodu dívek z žákovské kategorie do kategorie kadetské. Žákovská kategorie končí v 15 letech, kdy řada dívek ještě absolvuje základní školní docházku a při jejich přechodu do kadetských družstev vznikají komplikace. Jelikož se jedná i o značný počet dívek – žákyň dotovaných sportovních tříd ZŠ, odsouhlasila Správní rada ČVS dodatečnou úpravu věkového limitu pro žákovskou kategorii dívek tak, aby se přechod do kategorie dívek-kadetek uskutečnil v každém případě až po řádném ukončení školní docházky v 9 třídě. Již od soutěžního ročníku 2005/2006 bude provedena úprava věkového limitu žákovské kategorie dívek, a to o 4 měsíce, to znamená posun věkové hranice umožňující start v soutěžích této kategorie z 1. 1. na 1. 9.
V novém soutěžním ročníku 2005/2006 budou tedy v žákovské kategorii startovat děvčata narozená 1. 9. 1990 a mladší.
U věkových kategorií kadetek i juniorek (včetně věkových limitů KCM), zůstávají věkové kategorie beze změny a v souladu s věkovými limity CEV a FIVB.

Žák Milan,
koordinátor mládeže ČVSKOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář: