DOPIS TRENÉRŮM MLÁDEŽE
Autor Pavel Zeman, publikováno 18.9.2006
zobrazeno 1801x,komentářů 0

Plzeňský krajský volejbalový svaz

 

~  Úslavská 75,  326 00  Plzeň  ~

 

Dne 18. září 2006

 

 

Vážení vedoucí družstev mládeže,

 

velmi rád bych předešel případným herním i disciplinárním trestů a proto si dovoluji upozornit na velmi zásadní změnu v souvislosti se zahájením nové soutěžní sezóny 2006/07 krajských soutěží mládeže v souvislosti s ustanoveními nového Soutěžního řádu volejbalu (blíže viz www.cvf.cz - ČVS – směrnice – SŘV, čl. 6, 14, 16, 21, 25, 27) :

 

1)    Osoba, která při utkání (i turnajovém) vystupuje v roli trenéra (asistenta trenéra) musí být členem Českého volejbalového svazu a prokazuje se rozhodčímu platným průkazem ČVS (trenérským – rozhodčího – funkcionáře – hráče,-ky)  s doložením úhrady licenčního příplatku !

2)    V případě, že tato osoba nemá příslušný průkaz ČVS u sebe, může jej nahradit předložením platného občanského průkazu nebo cestovního pasu (jiný průkaz není akceptovatelný !); o prokázání tímto způsobem musí být vždy v zápisu o utkání proveden příslušný záznam, následně STK provede kontrolu správnosti ve smyslu ustanovení bodu 1).

3)    Účast jakékoliv jiné osoby (nečlena ČVS) při utkání v roli trenéra – asistenta trenéra je nepřípustná, v kadetské a žákovské kategorii pak znamená, že  utkání nemůže být sehráno s následkem postihu herními důsledky ; stejně tak musí být herními důsledky postiženo družstvo, které bylo vedeno při utkání osobou - nečlenem ČVS při dodatečném zjištění – viz ustanovení SŘV !  

 

Vím, že uvedená ustanovení nevzbudí příliš velké nadšení, avšak povinností nás všech je dodržování směrnic a řádů ČVS, neboť i tím působíme výchovně na mládež.    

Věřím proto, že si do zahájení krajských soutěží mládeže uvedete své průkazy do pořádku a včas uhradíte licenční příspěvek.

 

Se sportovním pozdravem

 

 

 

 

 

                                                                                              Pavel Zeman

                                                                                  předseda Plzeňského KVS

 

 

 

Titl.

 

Vedoucím volejbalových družstev

mládeže Plzeňského kraje

KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář: