Informace pro sdružené subjekty ČSTV - Úrazové a odpovědnostní pojištění, OSA, Intergram
Autor Luboš Nový, publikováno 19.12.2011
zobrazeno 955x,komentářů 0

Dobrý den, vážení sportovní přátelé,

dovolte mi, abych Vám sdělil, že se  po intenzivním vyjednávání podařilo, díky vstřícnému přístupu MŠMT, Českého olympijského výboru a všech smluvních partnerů ČSTV, dosáhnout dohod, kterými bude pro rok 2012, s účinností od 1.ledna,  zajištěno pro subjekty sdružené v ČSTV pokračování ekonomicky výhodných stávajících kontraktů, které není ČSTV schopen v současné době ekonomicky pokrýt z vlastních zdrojů :

- úrazové pojištění členů ČSTV,

- pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČSTV,

- licenční smlouva s Ochranným svazem autorským,

- smlouva k oprávnění užití zvukových záznamů s Intergramem,

vše v nezměněné podobě, jak je znáte doposud, to znamená ve stejném rozsahu parametrů.

Smlouvy budou mít jiná evidenční čísla. Vzhledem ke zpracovávání smluvní dokumentace a časové tísni vám sdělíme více detailů patrně až po Novém roce, spolu s pokyny k administraci pojistných případů. V každém případě nebude tedy nutné, aby vaše sdružení - svaz přijímal v této oblasti nějaká opatření v podobě individuálních smluv. Prosím, informujte o této skutečnosti vaši členskou základnu.

S předvánočním pozdravem

Mgr.Jan Boháč
generální sekretář
Český svaz tělesné výchovy

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov
bohacj@cstv.cz

tel. 233 017 302
www.cstv.cz

KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář: